Industricentrum i Skövde har sitt ursprung fårn Volvos motorfabriker. Enheten sattes på egna ben redan 2000 och har sedan dess servat tillverkningsindustrin i Västsverige men även andra kunder utanför närområdet pga de specialisttjänster som erbjuds. Coor förvärvade enheten 2011. Från Skövde levererar vi ett komplett utbud av kvalificerade underhållstjänster (mek, el, svets och ingenjörer) Vi har även en Engineeringverksamhet som även innefattar projektledare och produktionstekniker. Utöver finns två specialistverksamheter - tillverkning av kundspecifik produktionsutrustning samt komponentservice (elektronik, servodrivdon, servomotorer och spindlar)

I Götebrog finns en engineeringverksamhet som tillhört Coor sedan 2005 med kompetenta projektledare (både industri och bygg), produktionstekniker och underhållsingenjörer

I Åmål kan vi erbjuda avancerade renoveringsuppdrag på större elmotorer, generatorer och transformatorer, till kunder främst inom energi- och processindustrin.